باز کردن منو اصلی
تابعی از دامنه X به هم دامنهٔ Y است. بیضی کوچکتر در داخل Y تصویری از است. گاهی اوقات برد به هم دامنه و گاهی اوقات به تصویر تابع اشاره دارد.

در ریاضیات، برد یک تابع برابر با مجموعه تمام خروجی‌های تابع است. اگر تابع را به عنوان مجموعه‌ای از زوج‌های مرتب در نظر بگیریم، آنگاه مجموعهٔ تمام مؤلفه‌های دوم آن را برد تابع گویند.[۱]

در واقع برد یک تابع زیر مجموعه‌ای از هم‌دامنه است.

محاسبهٔ برد توابعویرایش

  • برد توابع چندجمله‌ای از درجهٔ فرد، مجموعهٔ اعداد حقیقی است.
  • اگر تابع به صورت   باشد، برد تابع برابر است با   -   .
  • منبعویرایش

    1. رودین، والتر. آنالیز تابعی. علوم نوین. شابک ۹۶۴-۶۱۳۳-۴۵-۲.