تابع مرتبه‌بالا

تابع مرتبهٔ بالاتر (به انگلیسی: higher-order function) که به functional form یا functional یا functor نیز شناخته می‌شود در ریاضیات و علوم رایانه، تابعی‌است که حداقل یکی از اینها را انجام دهد:

  • یک یا چند تابع را به عنوان ورودی بگیرد
  • یک تابع در خروجی دهد

سایر توابع، توابع مرتبهٔ اول هستند. در ریاضیات توابع مرتبهٔ بالاتر با نام عملگرها یا فانکشنالها نیز شناخته می‌شوند. مشتق در حسابان نمونهٔ است متداول از اینگونه توابع؛ از آنجایی که یک تابع را به تابعی دیگر می‌نگارد.[۱]

منابعویرایش

  1. Wikipedia contributors, "Higher-order function," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Higher-order_function&oldid=505610404 (accessed August 12, 2012).