تابع را همگن از درجه میگوییم هرگاه به ازای هر عدد حقیقی داشته باشیم :

قضیه اویلرویرایش

طبق قضیه اویلر هرگاه تابع   همگن از درجه   و دارای مشتق در مرتبه اول باشد ، آنگاه داریم :

 

این قضیه همچنین قابل تعمیم به توابع همگن   متغیره است.


منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش

  • Hazewinkel, Michiel, ed. (2001), "Homogeneous function", Encyclopaedia of Mathematics, Springer, ISBN 978-1556080104
  • Homogeneous function at پلنت‌مث.
  • Eric Weisstein. "Euler's Homogeneous Function Theorem". MathWorld.