تابوآئران

جزیره‌ای در اقیانوس آرام

تابوآئران یا فنینگ یک جزیره کوچک از جزایر لاین در اقیانوس آرام است. تعداد ساکنین این جزیره بومی محدود است و بیشتر به خاطر محیط و مناظر طبیعی آن از جمله دریاچه زیبایی که در وسط جزیره قرار گرفته (و بخش اعظم جزیره را اشغال کرده)، حالت گردشگری به خود گرفته است.

تابوآئران در اقیانوس آرام واقع شده
تابوآئران
تابوآئران
مکان تابوآئران در اقیانوس آرام

منابعویرایش

Tabuaeran-Wikipedia