تارتنک‌ریختان

تارتنک‌ریختان
Nephila inaurata1.JPG
تارتنک‌ریختان، Araneomorphae
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: عنکبوتیان
راسته: عنکبوت

تارتنک‌ریختان (نام علمی: Araneomorphae) نام یک راسته (زیست‌شناسی) از راسته عنکبوت است.

   تارریس‌به‌پشتان   

رتیل‌ریختان


   Araneomorphae   
   

عنکبوت چراغ‌باف   Austrochiloidea   
   

بزرگ‌پنجه‌گانعنکبوت جنوب شیلی   Araneoclada   

ساده‌مادینهدرست‌مادینه


منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش