تازه‌آباد

یک صفحه ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

تازه‌آباد نام مکان‌های زیر است.

شهرهاویرایش

روستاهاویرایش