تازه‌شکم‌پایان

تازه‌شکم‌پایان
Caenogastropoda various examples 1.jpg
تازه‌شکم‌پایان، Caenogastropoda
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: نرم‌تنان
رده: شکم‌پایان

تازه‌شکم‌پایان (نام علمی: Caenogastropoda) نام یک کلاد از رده شکم‌پایان است.

منابع

پیوند به بیرون