رده (زیست‌شناسی)

سطوح مختلف طبقه‌بندی علمی.جانداردامنهفرمانروشاخهردهراستهخانوادهسردهگونه

Magnify-clip.png
سلسله مراتب هشت طبقه آرایه‌شناختی اصلی در طبقه‌بندی زیستی. یک شاخه از یک یا چند رده تشکیل شده‌است. طبقه‌های میانی جزئی‌تر نشان داده نشده‌اند.

رده (به لاتین: classis) یکی از آرایه‌های رده‌بندی علمی جانداران است که پایین‌تر از Division: دسته (در مورد گیاهان)، شاخه: Phylum (در مورد جانورها) و بالاتر از راسته جای دارد.

تقسیم‌بندی‌ها در جانورشناسی

نام معنای پیشوند مثال ۱ مثال ۲ مثال ۳
Superclass = بالارده super: بالا چهاراندامان
Class = رده پستانداران آرواره‌پایان خزنده‌چهرگان
Subclass = زیررده sub: زیر Thecostraca پرنده‌سانان
Infraclass = فرورده infra: فرو کشتی‌چسب پرنده
Parvclass = خردرده parvus: خرد، کوچک، بی‌اهمیت پرنده

طبقه‌های آرایه‌شناختی

در رده‌بندی جانداران هشت طبقهٔ اصلی وجود دارد که از بزرگ به کوچک به این صورت هستند:

طبقه‌ها (رتبه‌ها) ی گیاه‌شناسی و جانورشناسی گاه اندکی متفاوتند.

جستارهای وابسته

منابع

  • ویکی‌پدیای انگلیسی