تازی (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

اقوام

ویرایش

تازی: عرب، ایرانیان قبیله ٔطی از قبایل یمن را که با آنان تماس بیشتر داشتند (در عهد انوشیروان، یمن مستعمره ٔ ایران شد) «تاژ» و منسوب بدان را «تاژیک» می‌گفتند و سپس این واژه را بهمه ٔ عرب تعمیم دادند،

گونه شناسی

ویرایش

ستاره شناسی

ویرایش

جستارهای وابسته

ویرایش