فهرست ستاره‌های تازی‌ها

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی تازی‌ها است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده‌اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
Cor Caroli α2 12 112413 63125 12h 56m 01.84s ‏05.7″19′‎+38° 2.89 0.25 110 A0spe... Chara; prototype of the α² CVn variables; دوتایی نوری with α1 CVn
β CVn β 8 109358 61317 12h 33m 45.09s ‏24.4″21′‎+41° 4.24 4.63 27 G0V Chara, Asterion; nearby solar analog
24 CVn 24 118232 66234 13h 34m 27.37s ‏57.3″00′‎+49° 4.68 0.85 190 A5V
20 CVn 20 115604 64844 13h 17m 32.64s ‏21.2″34′‎+40° 4.72 0.00 286 F3III AO CVn; δ Sct variable
5 CVn 5 107950 60485 12h 24m 01.48s ‏44.0″33′‎+51° 4.76 −0.64 393 G7III
120933 67665 13h 51m 47.49s ‏39.5″26′‎+34° 4.76 −1.58 604 K5III
25 CVn 25 118623 66458 13h 37m 27.70s ‏41.4″17′‎+36° 4.82 0.97 192 A7III ستاره دوتایی
118216 66257 13h 34m 47.75s ‏56.8″10′‎+37° 4.91 1.67 145 F2IV SB
115004 64540 13h 13m 42.98s ‏10.3″09′‎+40° 4.94 −1.08 522 K0III
6 CVn 6 108225 60646 12h 25m 51.00s ‏07.3″01′‎+39° 5.01 0.79 227 G8III-IV
21 CVn 21 115735 64906 13h 18m 14.54s ‏55.3″40′‎+49° 5.14 0.51 275 A0V BK CVn; α² CVn variable
14 CVn 14 113797 63901 13h 05m 44.46s ‏55.9″47′‎+35° 5.20 0.51 282 B9V
3 CVn 3 107274 60122 12h 19m 48.72s ‏02.9″59′‎+48° 5.28 −0.72 517 M0III
109317 61309 12h 33m 38.90s ‏51.6″14′‎+33° 5.42 0.86 266 K0IIICN...
ستاره کربن 110914 62223 12h 45m 07.83s ‏24.8″26′‎+45° 5.42 −1.27 710 C7Iab Y CVn; ستاره کربنی
120164 67250 13h 46m 59.87s ‏33.9″32′‎+38° 5.51 0.67 304 K0III+...
23 CVn 23 116010 65072 13h 20m 19.00s ‏02.0″09′‎+40° 5.60 −0.91 655 K1III
α1 CVn α1 12 112412 63121 12h 56m 00.60s ‏52.9″18′‎+38° 5.61 3.62 82 F0V optical double with Cor Caroli
120420 67384 13h 48m 38.74s ‏24.4″11′‎+31° 5.61 0.71 311 K0III
113847 63916 13h 05m 52.28s ‏06.6″16′‎+45° 5.64 −0.21 483 K1III
2 CVn 2 106690 59831 12h 16m 07.54s ‏36.9″39′‎+40° 5.69 −1.35 834 M1III
TU CVn 112264 63024 12h 54m 56.54s ‏48.3″11′‎+47° 5.75 −0.92 704 M5III ستاره متغیر
19 CVn 19 115271 64692 13h 15m 32.05s ‏18.6″51′‎+40° 5.77 1.39 245 A7V
115723 64927 13h 18m 27.71s ‏53.9″05′‎+34° 5.81 −0.14 504 K4.5III
111604 62641 12h 50m 10.81s ‏00.8″31′‎+37° 5.87 0.50 387 A3V
116957 65550 13h 26m 16.58s ‏41.2″01′‎+46° 5.88 0.68 357 K0III:
120047 67194 13h 46m 13.63s ‏19.9″05′‎+41° 5.88 2.33 167 A5V
120819 67605 13h 51m 09.21s ‏52.3″39′‎+34° 5.89 −0.69 676 M2III
17 CVn 17 114447 64246 13h 10m 03.27s ‏55.9″29′‎+38° 5.91 1.95 202 A9III-IV
121164 67782 13h 53m 10.36s ‏53.0″38′‎+28° 5.91 1.86 211 A7V
120048 67210 13h 46m 19.10s ‏13.2″30′‎+38° 5.92 0.46 403 G9III
10 CVn 10 110897 62207 12h 44m 59.68s ‏42.9″16′‎+39° 5.95 4.75 57 G0V
119458 66907 13h 42m 43.42s ‏20.4″59′‎+34° 5.98 0.11 486 G5III
114357 64212 13h 09m 38.72s ‏23.3″25′‎+37° 6.01 1.20 299 K3III
115810 64979 13h 19m 04.27s ‏40.6″07′‎+35° 6.01 1.94 213 F0IV
4 CVn 4 107904 60467 12h 23m 47.08s ‏33.8″32′‎+42° 6.03 0.98 334 F3IV AI CVn; δ Sct variable
117710 65951 13h 31m 15.84s ‏21.9″06′‎+42° 6.07 1.53 263 K2III
116581 65376 13h 23m 53.92s ‏02.2″02′‎+37° 6.10 −1.74 1207 M3III
112570 63211 12h 57m 07.80s ‏36.9″10′‎+46° 6.11 0.99 344 K0III-IV
7 CVn 7 108845 60988 12h 30m 03.10s ‏08.1″32′‎+51° 6.21 2.94 147 F7V
119035 66690 13h 40m 15.63s ‏42.5″00′‎+31° 6.21 0.12 540 G5II:
119081 66725 13h 40m 39.12s ‏54.5″03′‎+28° 6.22 0.88 382 K3III
109345 61320 12h 33m 47.41s ‏04.9″23′‎+33° 6.24 0.94 374 K0III
11 CVn 11 111421 62516 12h 48m 41.86s ‏00.5″28′‎+48° 6.25 0.49 463 A6m
112171 62972 12h 54m 13.15s ‏03.9″32′‎+33° 6.25 1.89 243 A7IV
15 CVn 15 114376 64217 13h 09m 42.04s ‏01.9″32′‎+38° 6.25 −1.48 1144 B7III
122675 68567 14h 02m 12.17s ‏13.1″45′‎+45° 6.28 0.17 544 K2III
119445 66892 13h 42m 28.87s ‏27.3″40′‎+41° 6.30 −1.00 942 G6III
121682 68065 13h 56m 10.54s ‏56.9″01′‎+32° 6.31 2.01 236 F4IV-V
107610 60305 12h 21m 56.30s ‏56.1″10′‎+47° 6.33 1.46 307 K2III
110834 62172 12h 44m 27.12s ‏10.8″06′‎+44° 6.34 1.54 298 F6IV
116303 65230 13h 22m 03.97s ‏12.0″54′‎+43° 6.34 0.60 458 A7m
9 CVn 9 109980 61692 12h 38m 46.30s ‏28.9″52′‎+40° 6.35 2.27 213 A7Vn
118156 66223 13h 34m 21.85s ‏21.2″47′‎+38° 6.37 2.20 223 F0IV
110066 61748 12h 39m 16.85s ‏07.1″57′‎+35° 6.39 0.44 505 A0p SrCrEu
117361 65754 13h 28m 45.80s ‏07.5″43′‎+50° 6.42 1.97 253 F0IV
120600 67483 13h 49m 44.98s ‏58.0″37′‎+36° 6.43 2.37 212 A7IV-V
121197 67778 13h 53m 08.44s ‏16.8″20′‎+40° 6.48 −1.64 1370 K5
117261 65723 13h 28m 26.23s ‏47.2″43′‎+40° 6.49 0.88 432 G8III
111572 62600 12h 49m 38.05s ‏24.2″44′‎+48° 6.50 0.58 497 K1III
114975 64530 13h 13m 35.94s ‏15.3″53′‎+36° 6.50 −1.58 1347 M0
R CVn 120499 13h 48m 57.20s ‏34.0″32′‎+39° 7.40 M6IIIe Mira variable
RS CVn 114519 64293 13h 10m 36.91s ‏05.6″56′‎+35° 8.23 352 F4V+... prototype of the RS CVn variables

جستارهای وابسته

منابع

  • ویکی‌پدیای انگلیسی:
  • Kostjuk, ‎N. D. (2002), "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index", Missing or empty |title= (help); External link in |مقاله= (help) Retrieved on 2006-12-26.