تالار مکانی است برای اجتماع و جمع شدن افراد به دور هم و برای موضوع‌های خاص که معمولاً برای موضوع‌های از پیش تعیین‌شده انجام می‌شود.

نگاره‌ای از سمت سن به سوی تالار اُپرا و تماشاخانهٔ باله در اودسا، اوکراین.
نمایی از فضا و تجهیزات پشت سن تالار اپرای وین.

همانند: تالار تولد

منابع

ویرایش