تالار ملی مشاهیر دو و میدانی

تالار ملی مشاهیر دو و میدانی (انگلیسی: National Track and Field Hall of Fame) یک موزه است که توسط بنیاد آرموری (Armory Foundation) و سازمان دو و میدانی ایالات متحده آمریکا اداره می‌شود و مرکز آن در منطقه منهتن، نیویورک است.

اعضا ویرایش

 
نمایی بیرونی ساختمان تالار.
نام سال عضویت رده منبع
Abbott, Cleve ۱۹۹۶ مربی [۱]
Abrahamson, Jesse ۱۹۸۱ روزنامه‌نگار [۲]
Albritton, Dave ۱۹۸۰ ورزشکار [۳]
Andersen, Roxanne ۱۹۹۱ ورزشکار [۴]
Ashenfelter, Horace ۱۹۷۵ ورزشکار [۵]
اولین اشفورد ۱۹۹۷ ورزشکار [۶]
Austin, Charles ۲۰۱۲ ورزشکار [۷]
Bakjian, Andy ۱۹۸۶ Official [۸]
Banks, Willie ۱۹۹۹ ورزشکار [۹]
بارنی یوئل ۱۹۸۶ ورزشکار [۱۰]
Baskin, Weemie ۱۹۸۲ مربی [۱۱]
Batten, Kim ۲۰۱۲ ورزشکار [۱۲]
Bausch, James ۱۹۷۹ ورزشکار [۱۳]
باب بیمون ۱۹۷۷ ورزشکار [۱۴]
Beard, Percy ۱۹۸۱ ورزشکار [۱۵]
Beatty, Jim ۱۹۹۰ ورزشکار [۱۶]
Bell, Earl ۲۰۰۲ ورزشکار [۱۷]
Bell, Greg ۱۹۸۸ ورزشکار [۱۸]
Bell, Sam ۱۹۹۲ مربی [۱۹]
Blozis, Al ۲۰۱۵ ورزشکار [۲۰]
Boeckmann, Delores ۱۹۷۶ ورزشکار [۲۱]
Borican, John ۲۰۰۰ ورزشکار [۲۲]
رالف بوستون ۱۹۷۴ ورزشکار [۲۳]
Botts, Tom ۱۹۸۳ مربی [۲۴]
Bowden, Don ۲۰۰۸ ورزشکار [۲۵]
Bowerman, Bill ۱۹۸۱ مربی [۲۶]
Bragg, Don ۱۹۹۶ ورزشکار [۲۷]
ولری بریسکو-هوکس ۱۹۹۵ ورزشکار [۲۸]
Brown, Doris ۱۹۹۰ ورزشکار [۲۹]
Brown, Earlene ۲۰۰۵ ورزشکار [۳۰]
آوری بروندیج ۱۹۷۴ مدیر [۳۱]
توماس برک (ورزشکار) ۲۰۱۴ ورزشکار [۳۲]
Burleson, Dyrol ۲۰۱۰ ورزشکار [۳۳]
لیروی بارل ۲۰۱۷ ورزشکار [۳۴]
Bush, Jim ۱۹۸۷ مربی [۳۵]
لی کالهون ۱۹۷۴ ورزشکار [۳۶]
Campbell, Milt ۱۹۸۹ ورزشکار [۳۷]
جان کارلوس ۲۰۰۳ ورزشکار [۳۸]
Carnes, Jimmy ۲۰۰۸ مربی [۳۹]
بیل کار ۲۰۰۸ ورزشکار [۴۰]
هنری کار ۱۹۹۷ ورزشکار [۴۱]
Cassell, Ollan ۲۰۰۶ Contributor [۴۲]
رکس کاولی ۲۰۰۶ ورزشکار [۴۳]
Cheeseborough, Chandra ۲۰۰۰ ورزشکار [۴۴]
Clark, Jearl Miles ۲۰۱۰ ورزشکار [۴۵]
الری هاردینگ کلارک ۱۹۹۱ ورزشکار [۴۶]
برایان کلی ۲۰۱۷ ورزشکار [۴۷]
آلیس کوچمن ۱۹۷۵ ورزشکار [۴۸]
روی کاکرن ۲۰۱۰ ورزشکار [۴۹]
میک کونلی سینیور ۲۰۰۴ ورزشکار [۵۰]
هال کانولی ۱۹۸۴ ورزشکار [۵۱]
Conway, Hollis ۲۰۱۵ ورزشکار [۲۰]
لیلیان کوپلند ۱۹۹۴ ورزشکار [۵۲]
Corbitt, Theodore 'Ted' ۲۰۱۴ Contributor [۳۲]
تام کورتنی (دونده) ۱۹۷۸ ورزشکار [۵۳]
هارتلی کریگ ۲۰۱۰ ورزشکار [۵۴]
Cromwell, Dean ۱۹۷۴ مربی [۵۵]
Cunningham, Glenn ۱۹۷۴ ورزشکار [۵۶]
Curtis, William ۱۹۷۹ Contributor [۵۷]
ویلی داونپورت ۱۹۸۲ ورزشکار [۵۸]
گلن دیویس ۱۹۷۴ ورزشکار [۵۹]
Davis, Harold ۱۹۷۴ ورزشکار [۶۰]
Davis, Jack ۲۰۰۴ ورزشکار [۶۱]
اوتیس دیویس ۲۰۰۴ ورزشکار [۶۲]
Deal, Lance ۲۰۱۴ ورزشکار [۳۲]
Dellinger, Bill ۲۰۰۰ ورزشکار [۶۳]
DeMar, Clarence ۲۰۱۱ ورزشکار [۶۴]
Dennis, Evie ۲۰۰۴ Contributor [۶۵]
گیل دیورس ۲۰۱۱ ورزشکار [۶۶]
بیب دیدریکسون زاهاریاس ۱۹۷۴ ورزشکار [۶۷]
Diggs, Joetta Clark ۲۰۰۹ ورزشکار [۶۸]
هریسون دیلرد ۱۹۷۴ ورزشکار [۶۹]
Doherty, Ken ۱۹۷۶ ورزشکار [۷۰]
Dragila, Stacy ۲۰۱۴ ورزشکار [۳۲]
Drake, Elvin ۲۰۰۷ مربی [۷۱]
Duffey, Arthur ۲۰۱۲ ورزشکار [۷۲]
Dumas, Charles ۱۹۹۰ ورزشکار [۷۳]
Dunaway, James ۲۰۱۰ روزنامه‌نگار [۷۴]
Eastman, Ben ۲۰۰۶ ورزشکار [۷۵]
Easton, Millard ۱۹۷۵ مربی [۷۶]
Edelen, Buddy ۲۰۱۶ ورزشکار [۷۷]
Elliot, James ۱۹۸۱ مربی [۷۸]
Ellis, Larry ۱۹۹۹ مربی [۷۹]
لی اوانز (ورزشکار) ۱۹۸۳ ورزشکار [۸۰]
ری آوری ۱۹۷۴ ورزشکار [۸۱]
Faggs, Mae ۱۹۷۶ ورزشکار [۸۲]
Ferrell, Barbara ۱۹۸۸ ورزشکار [۸۳]
Ferris, Dan ۱۹۷۴ مدیر [۸۴]
Feuerbach, Al ۲۰۱۶ ورزشکار [۸۵]
جان فلاناگان (ورزشکار) ۱۹۷۵ ورزشکار [۸۶]
Forman, Ken ۲۰۰۹ مربی [۸۷]
دیک فازبری ۱۹۸۱ ورزشکار [۸۸]
Foster, Greg ۱۹۹۸ ورزشکار [۸۹]
Frederick, Jane ۲۰۰۷ ورزشکار [۹۰]
Fuchs, Jim ۲۰۰۵ ورزشکار [۹۱]
Giegengack, Bob ۱۹۷۸ مربی [۹۲]
Gill, Harry ۲۰۱۵ مربی [۲۰]
Godina, John ۲۰۱۳ ورزشکار [۹۳]
فورتون گوردین ۱۹۷۹ ورزشکار [۹۴]
Gray, Johnny ۲۰۰۸ ورزشکار [۹۵]
چارلز گرین ۱۹۹۲ ورزشکار [۹۶]
موریس گرین ۲۰۱۱ ورزشکار [۹۷]
Griffith, John ۱۹۷۹ مدیر [۹۸]
فلورنس گریفیت-جوینر ۱۹۹۵ ورزشکار [۹۹]
آرچی هان ۱۹۸۳ ورزشکار [۱۰۰]
Hall, Evelyne ۱۹۸۸ ورزشکار [۱۰۱]
Hamilton, Brutus ۱۹۷۴ ورزشکار [۱۰۲]
Hammond, Kathy ۲۰۱۸ ورزشکار [۱۰۳]
گلن هاردین ۱۹۷۸ ورزشکار [۱۰۴]
کنی هریسون ۲۰۱۳ ورزشکار [۹۳]
Haydon, Ted ۱۹۷۵ مربی [۱۰۵]
Hayes, Billy ۱۹۷۶ مربی [۱۰۶]
باب هیز ۱۹۷۶ ورزشکار [۱۰۷]
Haylett, Ward ۱۹۷۹ مربی [۱۰۸]
Held, Franklin ۱۹۸۷ ورزشکار [۱۰۹]
Hersh, Bob ۲۰۱۸ Contributor [۱۱۰]
Higgins, Ralph ۱۹۸۲ مربی [۱۱۱]
هری هیلمن ۱۹۷۶ ورزشکار [۱۱۲]
جیم هاینز ۱۹۷۹ ورزشکار [۱۱۳]
باد هوسر ۱۹۷۹ ورزشکار [۱۱۴]
Hubbard, DeHart ۱۹۷۹ ورزشکار [۱۱۵]
Huntsman, Stan ۲۰۰۴ مربی [۱۱۶]
Hurt, Edward ۱۹۷۵ مربی [۱۱۷]
Hutsell, Wilbur ۱۹۷۵ مربی [۱۱۸]
Jackson, Nell ۱۹۸۹ ورزشکار [۱۱۹]
James, Larry ۲۰۰۳ ورزشکار [۱۲۰]
چارلز ینکینز سینیور ۱۹۹۲ ورزشکار [۱۲۱]
کیتلین جنر [الف] ۱۹۸۰ ورزشکار [۱۲۳]
Jennings, Lynn ۲۰۰۶ ورزشکار [۱۲۴]
آلن جانسون ۲۰۱۵ ورزشکار [۲۰]
Johnson, Cornelius ۱۹۹۴ ورزشکار [۱۲۵]
مایکل جانسون ۲۰۰۴ ورزشکار [۱۲۶]
رافر جانسون ۱۹۷۴ ورزشکار [۱۲۷]
هیز جونز ۱۹۷۶ ورزشکار [۱۲۸]
Jones, Thomas ۱۹۷۷ مربی [۱۲۹]
Jordan, Payton ۱۹۸۲ مربی [۱۳۰]
جکی جوینر-کرسی ۲۰۰۴ ورزشکار [۱۳۱]
Kelley, John ۱۹۸۰ ورزشکار [۱۳۲]
راجر کینگدام ۲۰۰۵ ورزشکار [۱۳۳]
Kiviat, Abel ۱۹۸۵ ورزشکار [۱۳۴]
الوین کرانزلین ۱۹۷۴ ورزشکار [۱۳۵]
Laird, Ron ۱۹۸۶ ورزشکار [۱۳۶]
میک لربی ۲۰۰۳ ورزشکار [۱۳۷]
Larrieu, Francine ۱۹۹۸ ورزشکار [۱۳۸]
Larsen, Bob ۲۰۱۳ مربی [۹۳]
Lash, Don ۱۹۹۵ ورزشکار [۱۳۹]
Laskau, Henry ۱۹۹۷ ورزشکار [۱۴۰]
Lebow, Fred ۱۹۹۴ Event Director [۱۴۱]
کارل لوئیس ۲۰۰۱ ورزشکار [۱۴۲]
Lindgren, Gerry ۲۰۰۴ ورزشکار [۱۴۳]
Liquori, Marty ۱۹۹۵ ورزشکار [۱۴۴]
Littlefield, Clyde ۱۹۸۱ مربی [۱۴۵]
دالاس لانگ ۱۹۹۶ ورزشکار [۱۴۶]
Mann, Ralph ۲۰۱۵ ورزشکار [۲۰]
مدلین منینگ ۱۹۸۴ ورزشکار [۱۴۷]
Marsh, Henry ۲۰۰۱ ورزشکار [۱۴۸]
باب متیاس ۱۹۷۴ ورزشکار [۱۴۹]
رندی ماتسون ۱۹۸۴ ورزشکار [۱۵۰]
وینسنت متیوز ۲۰۱۱ ورزشکار [۱۵۱]
McCluskey, Joe ۱۹۹۶ ورزشکار [۱۵۲]
McDaniel, Mildred ۱۹۸۳ ورزشکار [۱۵۳]
پت مک‌دونالد ۲۰۱۲ ورزشکار [۱۵۴]
McDonnell, John ۲۰۰۵ مربی [۱۵۵]
مت مک‌گرا ۲۰۰۶ ورزشکار [۱۵۶]
ادیت مک‌گوایر ۱۹۷۹ ورزشکار [۱۵۷]
Meadows, Earle ۱۹۹۶ ورزشکار [۱۵۸]
تد مردیت ۱۹۸۲ ورزشکار [۱۵۹]
رالف متکالف ۱۹۷۵ ورزشکار [۱۶۰]
راد میلبورن ۱۹۹۳ ورزشکار [۱۶۱]
بیلی میلز ۱۹۷۶ ورزشکار [۱۶۲]
Moakley, John F. ۱۹۸۸ مربی [۱۶۳]
Montgomery, Eleanor ۲۰۱۳ ورزشکار [۹۳]
چارلز مور (دونده) ۱۹۹۹ ورزشکار [۱۶۴]
Moore, Tom ۱۹۸۸ Event Director [۱۶۵]
گلن موریس ۲۰۰۷ ورزشکار [۱۶۶]
بابی مورو ۱۹۷۵ ورزشکار [۱۶۷]
Mortensen, Jess ۱۹۹۲ مربی [۱۶۸]
ادوین موزز ۱۹۹۴ ورزشکار [۱۶۹]
Murphy, Mike ۱۹۷۴ مربی [۱۷۰]
Myers, Laurence ۱۹۷۴ ورزشکار [۱۷۱]
Myricks, Larry ۲۰۰۱ ورزشکار [۱۷۲]
Nehemiah, Renaldo ۱۹۹۷ ورزشکار [۱۷۳]
Nelson, Albert ۱۹۹۱ Contributor [۱۷۴]
Nelson, Cordner ۱۹۸۸ Contributor [۱۷۵]
بیل نیدر ۲۰۰۶ ورزشکار [۱۷۶]
دن اوبرایان ۲۰۰۶ ورزشکار [۱۷۷]
پری اوبرایان ۱۹۷۴ ورزشکار [۱۷۸]
آل ارتر ۱۹۷۴ ورزشکار [۱۷۹]
Osborn, Harold ۱۹۷۴ ورزشکار [۱۸۰]
جسی اونز ۱۹۷۴ ورزشکار [۱۸۱]
چارلی پدوک ۱۹۷۶ ورزشکار [۱۸۲]
مل پاتون ۱۹۸۵ ورزشکار [۱۸۳]
Peacock, Eulace ۱۹۸۷ ورزشکار [۱۸۴]
Pennel, John ۲۰۰۴ ورزشکار [۱۸۵]
آندره فیلیپس ۲۰۰۹ ورزشکار [۱۸۶]
دوایت فیلیپس ۲۰۱۸ ورزشکار [۱۸۷]
مایک پاول ۲۰۰۵ ورزشکار [۱۸۸]
Prefontaine, Steve ۱۹۷۶ ورزشکار [۱۸۹]
Price-Smith, Connie ۲۰۱۶ ورزشکار [۱۹۰]
مایر پرینستین ۲۰۰۰ ورزشکار [۱۹۱]
Ray, Joie ۱۹۷۶ ورزشکار [۱۹۲]
لیندی رمیجینو ۲۰۱۷ ورزشکار [۱۹۳]
Reynolds, Butch ۲۰۱۶ ورزشکار [۱۹۴]
Rice, Greg ۱۹۷۷ ورزشکار [۱۹۵]
باب ریچاردز ۱۹۷۵ ورزشکار [۱۹۶]
Ritter, Louise ۱۹۹۵ ورزشکار [۱۹۷]
Robinson, Arnie ۲۰۰۰ ورزشکار [۱۹۸]
بتی رابینسون ۱۹۷۷ ورزشکار [۱۹۹]
Rodgers, Bill ۱۹۹۹ ورزشکار [۲۰۰]
رالف رز ۱۹۷۶ ورزشکار [۲۰۱]
Rosen, Melvin ۱۹۹۵ مربی [۲۰۲]
ویلما رودالف ۱۹۷۴ ورزشکار [۲۰۳]
Ryun, Jim ۱۹۸۰ ورزشکار [۲۰۴]
پاتریک رایان ۲۰۱۴ ورزشکار [۳۲]
Salazar, Alberto ۲۰۰۱ ورزشکار [۲۰۵]
جون بنویت ۲۰۰۴ ورزشکار [۲۰۶]
Santee, Wes ۲۰۰۵ ورزشکار [۲۰۷]
Schmertz, Fred ۲۰۱۲ Contributor [۲۰۸]
Schmertz, Howard ۲۰۱۲ Contributor [۲۰۹]
Schmidt, Kate ۱۹۹۴ ورزشکار [۲۱۰]
جکسون شولز ۱۹۷۷ ورزشکار [۲۱۱]
باب شول ۱۹۹۱ ورزشکار [۲۱۲]
Scott, Steve ۲۰۰۲ ورزشکار [۲۱۳]
Seagren, Bob ۱۹۸۶ ورزشکار [۲۱۴]
Seidler, Maren ۲۰۰۰ ورزشکار [۲۱۵]
مل شپارد ۱۹۷۶ ورزشکار [۲۱۶]
مارتین شریدان ۱۹۸۸ ورزشکار [۲۱۷]
Shiley, Jean ۱۹۹۳ ورزشکار [۲۱۸]
فرانک شورتر ۱۹۸۹ ورزشکار [۲۱۹]
Silvester, Jay ۱۹۹۸ ورزشکار [۲۲۰]
Sime, Dave ۱۹۸۱ ورزشکار [۲۲۱]
Simpson, Robert ۱۹۷۴ ورزشکار [۲۲۲]
ماری دکر ۲۰۰۳ ورزشکار [۲۲۳]
کلوین اسمیت ۲۰۰۷ ورزشکار [۲۲۴]
تامی اسمیت (دونده) ۱۹۷۸ ورزشکار [۲۲۵]
Snyder, Larry ۱۹۷۸ مربی [۲۲۶]
Squires, Bill ۲۰۱۷ مربی [۲۲۷]
اندی استنفیلد ۱۹۷۷ ورزشکار [۲۲۸]
Steers, Les ۱۹۷۴ ورزشکار [۲۲۹]
Steele, Willie ۲۰۰۹ ورزشکار [۲۳۰]
هلن استفنز ۱۹۷۵ ورزشکار [۲۳۱]
Stones, Dwight ۱۹۹۸ ورزشکار [۲۳۲]
Sullivan, James ۱۹۷۷ مدیر [۲۳۳]
مورگان تیلور ۲۰۰۰ ورزشکار [۲۳۴]
Temple, Ed ۱۹۸۹ مربی [۲۳۵]
Templeton, Dink ۱۹۷۶ مربی [۲۳۶]
والتر توکسبری ۱۹۹۶ ورزشکار [۲۳۷]
Thomas, John ۱۹۸۵ ورزشکار [۲۳۸]
ارل تامپسون ۱۹۷۷ ورزشکار [۲۳۹]
جیم تورپ ۱۹۷۵ ورزشکار [۲۴۰]
Timmons, Bob ۲۰۱۱ مربی [۲۴۱]
ادی تولان ۱۹۸۲ ورزشکار [۲۴۲]
Toomey, Bill ۱۹۷۵ ورزشکار [۲۴۳]
Torrance, Jack ۲۰۱۵ ورزشکار [۲۰]
گوئن تورنس ۲۰۰۲ ورزشکار [۲۴۴]
فورست تاونز ۱۹۷۶ ورزشکار [۲۴۵]
ویومیا تیوس ۱۹۸۰ ورزشکار [۲۴۶]
Van Wolvelaere-Weirich, Patty ۲۰۱۷ ورزشکار [۲۴۷]
Virgin, Craig ۲۰۱۱ ورزشکار [۲۴۸]
Walker, LeRoy ۱۹۸۳ مربی [۲۴۹]
استانیسواوا والاشیویچ ۱۹۷۵ ورزشکار [۲۵۰]
Warmerdam, Cornelius ۱۹۷۴ ورزشکار [۲۵۱]
Watson, Martha ۱۹۸۷ ورزشکار [۲۵۲]
Wefers, Bernie ۲۰۰۸ ورزشکار [۲۵۳]
White, Willye ۱۹۸۱ ورزشکار [۲۵۴]
مال ویتفیلد ۱۹۷۴ ورزشکار [۲۵۵]
مک ویلکینس ۱۹۹۳ ورزشکار [۲۵۶]
آرچی ویلیامز ۱۹۹۲ ورزشکار [۲۵۷]
Williams, Randy ۲۰۰۹ ورزشکار [۲۵۸]
Williams, Steve ۲۰۱۳ ورزشکار [۹۳]
Wilt, Fred ۱۹۸۱ ورزشکار [۲۵۹]
Winter, Lloyd ۱۹۸۵ مربی [۲۶۰]
Wohlhuter, Rick ۱۹۹۰ ورزشکار [۲۶۱]
Wolcott, Fred ۲۰۰۵ ورزشکار [۲۶۲]
Wolfe, Vern ۱۹۹۶ مربی [۲۶۳]
جان وودراف ۱۹۷۸ ورزشکار [۲۶۴]
Woods, George ۲۰۰۷ ورزشکار [۲۶۵]
دیو ووتل ۱۹۸۲ ورزشکار [۲۶۶]
Wright, Stan ۱۹۹۳ مربی [۲۶۷]
فرانک وویکف ۱۹۷۷ ورزشکار [۲۶۸]
Yancey, Joe ۱۹۸۴ مربی [۲۶۹]
Young, George ۱۹۸۱ ورزشکار [۲۷۰]
کوین یانگ ۲۰۰۶ ورزشکار [۲۷۱]
Young, Larry ۲۰۰۲ ورزشکار [۲۷۲]
Zarnowski, Frank ۲۰۱۶ Contributor [۲۷۳]

یادداشت‌ها ویرایش

 1. In 2015 Jenner's name changed to Caitlyn as a part of her مراحل تغییر در دگرجنسگونه.[۱۲۲]

منابع ویرایش

 1. "Cleve Abbott". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 2. "Jesse Abrahamson". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 3. "David Albritton". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 18 September 2008. Retrieved April 1, 2009.
 4. "Roxanne Andersen (Atkins)". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 3 May 2018. Retrieved April 1, 2009.
 5. "Horace Ashenfelter". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 3 October 2018. Retrieved April 1, 2009.
 6. "Evelyn Ashford". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 17 September 2018. Retrieved April 1, 2009.
 7. "Charles Austin". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 June 2019. Retrieved November 4, 2013.
 8. "Andy Bakjian". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 9. "Willie Banks". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 9 October 2019. Retrieved April 1, 2009.
 10. "Norwood Barney Ewell". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 11. "Weemie (Weems) Baskin". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 12. "Kim Batten". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved November 4, 2013.
 13. "James Bausch". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 14. "Bob Beamon". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 17 April 2019. Retrieved April 1, 2009.
 15. "Percy Beard". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 11 November 2011. Retrieved April 1, 2009.
 16. "Jim Beatty". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 21 March 2019. Retrieved April 1, 2009.
 17. "Earl Bell". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 19 June 2018. Retrieved April 1, 2009.
 18. "Greg Bell". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 20 September 2018. Retrieved April 1, 2009.
 19. "Sam Bell". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 20. ۲۰٫۰ ۲۰٫۱ ۲۰٫۲ ۲۰٫۳ ۲۰٫۴ ۲۰٫۵ «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۷. دریافت‌شده در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۹.
 21. "Delores (Dee) Boeckmann". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 3 May 2018. Retrieved April 1, 2009.
 22. "John Borican". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 23. "Ralph Boston". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 12 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 24. "Tom Botts". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 25. "Don Bowden". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 11 June 2011. Retrieved May 17, 2010.
 26. "Bill Bowerman". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 27. "Don Bragg". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 22 February 2019. Retrieved April 1, 2009.
 28. "Valerie Brisco". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 29. "Doris Brown (Heritage)". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 18 October 2010. Retrieved April 1, 2009.
 30. "Earlene Brown". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 31. "Avery Brundage". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 September 2019. Retrieved April 1, 2009.
 32. ۳۲٫۰ ۳۲٫۱ ۳۲٫۲ ۳۲٫۳ ۳۲٫۴ "USATF announces 2014 Hall of Fame class". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 29 August 2018. Retrieved March 23, 2015.
 33. "Dyrol Burleson". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 April 2018. Retrieved May 6, 2013.
 34. "Leroy Burrell". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 29 January 2018. Retrieved January 27, 2018.
 35. "Jim Bush". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 11 October 2019. Retrieved April 1, 2009.
 36. "Lee Calhoun". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 27 September 2018. Retrieved April 1, 2009.
 37. "Milt Campbell". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 38. "John Carlos". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 14 April 2015. Retrieved April 1, 2009.
 39. "Jimmy Carnes". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved May 17, 2010.
 40. "Bill Carr". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved May 17, 2010.
 41. "Henry Carr". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 27 October 2018. Retrieved April 1, 2009.
 42. "Ollan Cassell". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Retrieved April 1, 2009.
 43. "Rex Cawley". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 44. "Chandra Cheeseborough". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 45. "Jearl Miles Clark". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 June 2019. Retrieved March 6, 2013.
 46. "Ellery Clark". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 47. "Bryan Clay". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 26 May 2019. Retrieved January 27, 2018.
 48. "Alice Coachman (Davis)". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 12 July 2019. Retrieved April 1, 2009.
 49. "Roy Cochran". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved March 6, 2013.
 50. "Mike Conley". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 5 September 2019. Retrieved April 1, 2009.
 51. "Harold Connolly". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 26 August 2010. Retrieved April 1, 2009.
 52. "Lillian Copeland". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 18 September 2008. Retrieved April 1, 2009.
 53. "Tom Courtney". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 20 September 2018. Retrieved April 1, 2009.
 54. "Ralph Craig". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved March 6, 2013.
 55. "Dean Cromwell". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 9 July 2011. Retrieved April 1, 2009.
 56. "Glenn Cunningham". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 1 April 2012. Retrieved April 1, 2009.
 57. "William Curtis". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 3 February 2016. Retrieved April 1, 2009.
 58. "Willie Davenport". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 6 January 2011. Retrieved April 1, 2009.
 59. "Glenn Davis". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 60. "Harold (Hal) Davis". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 61. "Jack Davis". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 26 August 2019. Retrieved April 1, 2009.
 62. "Otis Davis". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 11 November 2011. Retrieved April 1, 2009.
 63. "Bill Dellinger". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 64. "Clarence DeMar". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved March 6, 2013.
 65. "Evie Dennis". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 66. "Gail Devers". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 April 2018. Retrieved March 6, 2013.
 67. "Mildred (Babe) Didriksen". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 12 September 2018. Retrieved April 1, 2009.
 68. "Jetta Clark Diggs". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 April 2018. Retrieved May 17, 2009.
 69. "Harrison Dillard". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 24 December 2018. Retrieved April 1, 2009.
 70. "Ken Doherty". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 71. "Elvin C (Ducky) Drake". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 72. "Arthur Duffey". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved November 4, 2013.
 73. "Charles Dumas". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 18 September 2008. Retrieved April 1, 2009.
 74. "James Dunaway". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved March 6, 2013.
 75. "Ben Eastman". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 76. "Millard (Bill) Easton". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 77. "USA Track & Field - Buddy Edelen". Archived from the original on 12 October 2017. Retrieved 17 September 2019.
 78. "James (Jumbo) Elliot". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 79. "Larry Ellis". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 80. "Lee Evans". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 11 June 2011. Retrieved April 1, 2009.
 81. "Ray Ewry". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 30 September 2007. Retrieved April 1, 2009.
 82. "Mae Faggs". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 14 April 2015. Retrieved April 1, 2009.
 83. "Barbara Ferrell". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 12 October 2018. Retrieved April 1, 2009.
 84. "Dan Ferris". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 85. "USA Track & Field - al Feuerbach". Archived from the original on 2 January 2017. Retrieved 17 September 2019.
 86. "John Flanagan". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 87. "Ken Foreman". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved May 17, 2009.
 88. "Dick Fosbury". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 30 September 2007. Retrieved April 1, 2009.
 89. "Greg Foster". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 90. "Jane Frederick". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 91. "Jim Fuchs". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 28 May 2009. Retrieved April 1, 2009.
 92. "Bob Giegengack". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 93. ۹۳٫۰ ۹۳٫۱ ۹۳٫۲ ۹۳٫۳ ۹۳٫۴ "USATF announces 2013 Hall of Fame class". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 21 April 2018. Retrieved March 23, 2015.
 94. "Fortune Gordien". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 95. "Johnny Gray". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 4 November 2018. Retrieved May 17, 2009.
 96. "Charles Greene". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 11 June 2011. Retrieved April 1, 2009.
 97. "Maurice Greene". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved March 6, 2013.
 98. "John Griffith". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 99. "Florence Griffith Joyner". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 21 September 2013. Retrieved April 1, 2009.
 100. "Archie Hahn". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 17 September 2018. Retrieved April 1, 2009.
 101. "Evelyne Hall (Adams)". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 102. "Brutus Hamilton". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 6 August 2018. Retrieved April 1, 2009.
 103. "USA Track & Field - Olympic medalists Dwight Phillips, Kathy Hammond and longtime contributor Bob Hersh named to Nationa". Archived from the original on 6 October 2018. Retrieved 17 September 2019.
 104. "Glenn Hardin". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 105. "Ted Haydon". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 106. "Billy Hayes". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 107. "Bob Hayes". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 11 November 2019. Retrieved April 1, 2009.
 108. "Ward Haylett". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 109. "Franklin (BudHeld". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 6 September 2009. Retrieved April 1, 2009.
 110. "USA Track & Field - Olympic medalists Dwight Phillips, Kathy Hammond and longtime contributor Bob Hersh named to Nationa". Archived from the original on 6 October 2018. Retrieved 17 September 2019.
 111. "Ralph Higgins". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 112. "Harry Hillman". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 12 November 2019. Retrieved April 1, 2009.
 113. "Jim Hines". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 114. "Clarence (Bud) Houser". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 21 September 2013. Retrieved April 1, 2009.
 115. "DeHart Hubbard". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 116. "Stan Huntsman". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 117. "Edward Hurt". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 3 July 2018. Retrieved April 1, 2009.
 118. "Wilbur Hutsell". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 119. "Nell Jackson". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 12 February 2019. Retrieved April 1, 2009.
 120. "Larry James". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 3 October 2018. Retrieved April 1, 2009.
 121. "Charlie Jenkins". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 14 April 2015. Retrieved April 1, 2009.
 122. Buzz Bissinger (June 1, 2015). "Introducing Caitlyn Jenner". Vanity Fair. Retrieved June 1, 2015.
 123. "Bruce Jenner". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 1 September 2010. Retrieved April 1, 2009.
 124. "Lynn Jennings". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 5 November 2018. Retrieved April 1, 2009.
 125. "Cornelius Johnson". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 26 May 2019. Retrieved April 1, 2009.
 126. "Michael Johnson". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 26 June 2017. Retrieved April 1, 2009.
 127. "Rafer Johnson". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 128. "Hayes Jones". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 129. "Thomas Jones". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 130. "Payton Jordan". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 July 2018. Retrieved April 1, 2009.
 131. "Jackie Joyner-Kersee". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Retrieved April 1, 2009.
 132. "John A. Kelley". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 31 August 2019. Retrieved April 1, 2009.
 133. "Roger Kingdom". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 24 July 2019. Retrieved April 1, 2009.
 134. "Abel Kiviat". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 135. "Alvin Kraenzlein". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 19 July 2019. Retrieved April 1, 2009.
 136. "Ron Laird". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 137. "Mike Larrabee". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 3 October 2018. Retrieved April 1, 2009.
 138. "Francine Larrieu (Smith)". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 12 July 2019. Retrieved April 1, 2009.
 139. "Don Lash". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 25 August 2005. Retrieved April 1, 2009.
 140. "Henry Laskau". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 141. "Fred Lebow". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 26 June 2017. Retrieved April 1, 2009.
 142. "Carl Lewis". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Retrieved April 1, 2009.
 143. "Gerry Lindgren". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 144. "Marty Liquori". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 18 September 2008. Retrieved April 1, 2009.
 145. "Clyde Littlefield". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 146. "Dallas Long". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 31 March 2008. Retrieved April 1, 2009.
 147. "Madeline Manning (Mims)". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 148. "Henry Marsh". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 1 October 2019. Retrieved April 1, 2009.
 149. "Bob Mathias". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 150. "Randy Matson". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 18 September 2018. Retrieved April 1, 2009.
 151. "Vincent Matthews". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 3 February 2013. Retrieved March 6, 2013.
 152. "Joe McCluskey". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 153. "Mildred (Tex) McDaniel". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 28 March 2019. Retrieved April 1, 2009.
 154. "Pat McDonald". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved November 4, 2013.
 155. "John McDonnell". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 156. "Matt McGrath". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 157. "Edith McGuire". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 158. "Earle Meadows". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 26 June 2017. Retrieved April 1, 2009.
 159. "James (Ted) Meredith". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 3 October 2018. Retrieved April 1, 2009.
 160. "Ralph Metcalfe". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 28 July 2011. Retrieved April 1, 2009.
 161. "Rod Milburn". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 18 September 2008. Retrieved April 1, 2009.
 162. "Billy Mills". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 12 July 2008. Retrieved April 1, 2009.
 163. "John (Jack) Moakley". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 164. "Charles Moore". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 28 May 2009. Retrieved April 1, 2009.
 165. "Tom Moore". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 17 September 2018. Retrieved April 1, 2009.
 166. "Glenn Morris". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 6 September 2019. Retrieved April 1, 2009.
 167. "Bobby Morrow". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 17 September 2018. Retrieved April 1, 2009.
 168. "Jess Mortensen". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 169. "Edwin Moses". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 170. "Michael Murphy". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 171. "Laurence (Lon) Myers". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 172. "Larry Myricks". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 5 September 2012. Retrieved April 1, 2009.
 173. "Renaldo Nehemiah". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 26 March 2010. Retrieved April 1, 2009.
 174. "Albert (Bert) Nelson". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 6 August 2018. Retrieved April 1, 2009.
 175. "Cordner Nelson". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 176. "Bill Nieder". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 12 August 2016. Retrieved April 1, 2009.
 177. "Dan O'Brien". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 178. "William (Parry) O'Brien". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 11 November 2011. Retrieved April 1, 2009.
 179. "Al Oerter". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 22 September 2013. Retrieved April 1, 2009.
 180. "Harold Osborn". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 27 March 2019. Retrieved April 1, 2009.
 181. "Jesse Owens". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 6 January 2011. Retrieved April 1, 2009.
 182. "Charlie Paddock". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 18 September 2008. Retrieved April 1, 2009.
 183. "Mel Patton". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 184. "Eulace Peacock". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 11 November 2011. Retrieved April 1, 2009.
 185. "John Pennel". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 18 September 2018. Retrieved April 1, 2009.
 186. "Andre Phillips". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 17 July 2012. Retrieved April 1, 2009.
 187. "USA Track & Field - Olympic medalists Dwight Phillips, Kathy Hammond and longtime contributor Bob Hersh named to Nationa". Archived from the original on 6 October 2018. Retrieved 17 September 2019.
 188. "Mike Powell". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 2 October 2018. Retrieved April 1, 2009.
 189. "Steve Prefontaine". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Retrieved April 1, 2009.
 190. "USA Track & Field - Connie Price-Smith". Archived from the original on 3 January 2017. Retrieved 17 September 2019.
 191. "Meyer Prinstein". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 192. "Joie Ray". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 193. "Lindy Remigino". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 4 May 2019. Retrieved January 27, 2018.
 194. "USA Track & Field - Butch Reynolds". Archived from the original on 3 January 2017. Retrieved 17 September 2019.
 195. "Greg Rice". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 196. "Bob Richards". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 9 August 2018. Retrieved April 1, 2009.
 197. "Louise Ritter". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 26 March 2010. Retrieved April 1, 2009.
 198. "Arnie Robinson". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 6 January 2011. Retrieved April 1, 2009.
 199. "Elizabeth (Betty) Robinson (Schwartz)". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 200. "Bill Rodgers". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 201. "Ralph Rose". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 202. "Melvin (Mel) Rosen". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 28 March 2018. Retrieved April 1, 2009.
 203. "Wilma Rudolph". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 23 April 2013. Retrieved April 1, 2009.
 204. "Jim Ryun". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 20 June 2018. Retrieved April 1, 2009.
 205. "Alberto Salazar". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 206. "Joan Samuelson (Benoit)". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 207. "Wes Santee". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 20 September 2018. Retrieved April 1, 2009.
 208. "Fred Schmertz". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved November 4, 2013.
 209. "Howard Schmertz". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved November 4, 2013.
 210. "Kate (Kate the Great) Schmidt". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 21 June 2018. Retrieved April 1, 2009.
 211. "Jackson Scholz". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 212. "Bob Schul". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 28 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 213. "Steve Scott". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 4 August 2019. Retrieved April 1, 2009.
 214. "Bob Seagren". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 27 October 2018. Retrieved April 1, 2009.
 215. "Maren Seidler". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 216. "Mel (Peerless Mel) Sheppard". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 11 September 2019. Retrieved April 1, 2009.
 217. "Martin Sheridan". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 218. "Jean Shiley". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 219. "Frank Shorter". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 18 September 2018. Retrieved April 1, 2009.
 220. "Jay Silvester". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 21 July 2015. Retrieved April 1, 2009.
 221. "Dave Sime". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 14 August 2018. Retrieved April 1, 2009.
 222. "Robert Simpson". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 29 October 2014. Retrieved April 1, 2009.
 223. "Mary Slaney (Decker)". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 17 July 2012. Retrieved April 1, 2009.
 224. "Calvin Smith". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 225. "Tommie Smith". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 17 July 2012. Retrieved April 1, 2009.
 226. "Larry Snyder". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 18 September 2008. Retrieved April 1, 2009.
 227. "Bill Squires". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 April 2018. Retrieved January 27, 2017.
 228. "Andy Stanfield". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 15 December 2018. Retrieved April 1, 2009.
 229. "Les Steers". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 22 January 2019. Retrieved April 1, 2009.
 230. "Willie Steele". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved May 17, 2009.
 231. "Helen Stephens". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 30 August 2009. Retrieved April 1, 2009.
 232. "Dwight Stones". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 17 July 2012. Retrieved April 1, 2009.
 233. "James Sullivan". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 18 September 2008. Retrieved April 1, 2009.
 234. "Frederick Morgan Taylor". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 235. "Ed Temple". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 20 October 2018. Retrieved April 1, 2009.
 236. "Robert Lyman (Dink) Templeton". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 28 September 2007. Retrieved April 1, 2009.
 237. "Walter Tewskbury". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 238. "John Thomas". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 239. "Earl Thomson". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 240. "Jim Thorpe". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 241. "Bob Timmons". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 April 2018. Retrieved March 6, 2013.
 242. "Eddie Tolan". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 6 January 2011. Retrieved April 1, 2009.
 243. "Bill Toomey". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 244. "Gwen Torrence". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 245. "Forrest Towns". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 246. "Wyomia Tyus". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 23 March 2009. Retrieved April 1, 2009.
 247. "Patty Weirich". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 4 May 2019. Retrieved January 27, 2018.
 248. "Craig Virgin". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 3 February 2013. Retrieved March 6, 2013.
 249. "LeRoy Walker". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 2 November 2007. Retrieved April 1, 2009.
 250. "Stella Walsh". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 28 March 2019. Retrieved April 1, 2009.
 251. "Cornelius (Dutch) Warmerdam". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 26 June 2017. Retrieved April 1, 2009.
 252. "Martha Watson". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 253. "Bernie Wefers". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved May 17, 2009.
 254. "Willye White". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 17 October 2018. Retrieved April 1, 2009.
 255. "Mal (Marvelous Mal) Whitfield". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 3 October 2018. Retrieved April 1, 2009.
 256. "Mac Wilkins". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 6 January 2011. Retrieved April 1, 2009.
 257. "Archie Williams". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 26 May 2019. Retrieved April 1, 2009.
 258. "Randy Williams". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved May 17, 2009.
 259. "Fred Wilt". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 18 September 2018. Retrieved April 1, 2009.
 260. "Lloyd (Bud) Winter". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 27 June 2017. Retrieved April 1, 2009.
 261. "Rick Wohlhuter". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 18 September 2018. Retrieved April 1, 2009.
 262. "Fred Wolcott". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 263. "Vern Wolfe". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 264. "John Woodruff". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 265. "George Woods". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 266. "Dave Wottle". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 267. "Stan Wright". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 268. "Frank Wykoff". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 269. "Joe Yancey". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 270. "George Young". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 27 October 2018. Retrieved April 1, 2009.
 271. "Kevin Young". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 7 April 2018. Retrieved April 1, 2009.
 272. "Larry Young". usatf.org. USA Track & Field, Inc. Archived from the original on 18 September 2008. Retrieved April 1, 2009.
 273. http://www.usatf.org/Athlete-Bios/Hall-of-Fame/2016-Hall-of-Fame-Bios/Zarnowski-Frank.aspx. {{cite web}}: Missing or empty |title= (help)[پیوند مرده]

پیوند به بیرون ویرایش