تالی جزء دوم یک گزارهٔ منطقی است. برای نمونه در عبارت «اگر الف ب باشد آنگاه ج د است»، به «ج د است» تالی گفته می‌شود.[۱] تالی به لحاظ معنایی دنبالهٔ مقدم است.[۲]

در قضایای شرطی متصل، مقدم مستلزم تالی و تالی تابع مقدم است.[۳]

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • عالمی، روح‌الله (۱۳۹۳). منطق. شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.