باز کردن منو اصلی

تاکی‌آریتمی یکی از انواع آریتمیهاست که به صورت ساده به هر گونه تاکی‌کاردی پاتولوژیک گفته می‌شود. تاکی‌آریتمی‌ها می‌توانند فوق‌بطنی، بطنی یا پراکسایتد باشند.

انواعویرایش

دهلیزیویرایش

گره دهلیزی-بطنیویرایش

  • ای‌وی‌ان‌آرتی
  • سندرم ولف پارکینسون

بطنیویرایش

منابعویرایش