تتیس (به یونانی: Τηθύς، به انگلیسی: Tethys) در اساطیر یونانی یکی از شش دختر اورانوس و گایا و تجسم اقیانوس پربرکت بود. او با برادرش اوکئانوس ازدواج کرد و از او دارای بیش از ۳۰۰۰ فرزند به نام اوکئانیدها و ریورها شد؛

اساطیر یونان باستان
تتیس
یونانی: Τηθύς
جنسیت: مؤنث
پدر: اورانوس
مادر: گایا
همسر: اوکئانوس
فرزندان: اوکئانیدها
وابستگان: خواهر تیتان‌ها
مرگ: نامیرا
موضوع‌های اساطیر یونان باستان

آ ا ب پ ت ج چ خ د ر ز ژ س
ش ف ک گ ل م ن و ه ی

آن‌ها چشمه‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌های جهان بودند. تتیس برای رئا به مانند مادری می‌بود و او را در حین جنگ میان تایتان‌ها با المپ‌نشینان بزرگ کرد.

شرح دیگر ویرایش

تتیس در اساطیر یونان، نام ایزدبانوی دریا و مادربزرگ مادر آشیل یعنی ثتیس بود. در عروسی ثتیس با پلئوس، اریس سیب طلایی را میان مهمانان انداخت، که همین امر موجبات داوری پاریس و بعد شروع جنگ تروآ گردید.

منابع ویرایش

  1. Hesiod, Theogony 132–138, 337–411, 453–520, 901–906, 915–920; Caldwell, pp. 8–11, tables 11–14.
  2. اگر چه بر اساس Hesiod گاهی دختر هایپریون و تئا هم شناخته می‌شود Theogony 371–374, در سرودهای هومر در مورد هرمس (4), 99–100, سلنه به جای مده که دختر پالاس است ، پسر مگامدس شمرده می شود.
  3. بر مبنای Hesiod, Theogony 507–511, کلایمنه، یکی از اوکنایدها، دختران Oceanus و تتیس است Theogony 351, was the mother by Iapetus of Atlas, Menoetius, Prometheus, and Epimetheus, while according to Apollodorus, 1.2.3, another Oceanid, Asia was their mother by Iapetus.
  4. بر اساس نظر Plato, کریتیاس, 113d–114a, اطلس پسر Poseidon و کلیتو میرا بود.
  5. بر اساس نوشته Aeschylus, داستان پرومته 18, 211, 873 (Sommerstein, pp. 444, 445 n. 2, 446, 447 n. 24, 538, 539 n. 113) پرومته پسر Themis شمرده شده‌است.
  • تتیس - وبگاه pantheon
  • لیدی پلودن، مولی بریرلی، آسا بریگ (۱۳۵۱اساطیر یونان، ترجمهٔ محمد نژد، تهران: انتشارات پدیده