فهرست شخصیت‌ها، مکان‌ها و رویدادهای افسانه‌ای یونان باستان

در این صفحه فهرستی از شخصیت‌ها، مکان‌ها و رویدادهای افسانه‌ای یونان باستان را می‌بینید. با کلیک روی هر پیوند، به صفحهٔ مخصوص آن بروید.

توضیحاتویرایش

ضبط نام‌ها به فارسی در این فهرست براساس ضبط نام‌ها در تاریخ تمدن جلد دوم یونان باستان نویسنده: ویل دورانت، سرویراستار محمود مصاحب است.

فهرست

آویرایش

اویرایش

بویرایش

پویرایش

تویرایش

جویرایش

چویرایش

خویرایش

دویرایش

رویرایش

زویرایش

سویرایش

شویرایش

عویرایش

فویرایش

قویرایش

کویرایش

گویرایش

لویرایش

او پنجاه و یک پسر داشت و زئوس همهٔ آن‌ها را با صاعقه کشت. لایکائون، زئوس را به شام دعوت کرد. اما شاه کاملاً مطمئن نبود که او حتماً زئوس باشد؛ بنابراین برای امتحان قدرتش؟ سعی کرد به او گوشت آدم بخوراند. زئوس از کوره دررفت و پسران او را کشت و خود او را به گرگ تبدیل کرد؛ و جالب است بدانید که خاستگاه واژهٔ lycanthrope که در توصیف پدیدهٔ گرگ انسان به کار می‌رود از نام این پادشاه گرفته شده‌است.

مویرایش

نویرایش

وویرایش

هویرایش

یویرایش

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • دورانت، ویل (۱۳۷۸تاریخ تمدن، یونان باستان (جلد دوم)، ترجمهٔ امیرحسین آریان‌پور و دیگران، به کوشش سرویراستار، محمود مصاحب.، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، شابک ۹۶۴-۴۴۵-۰۰۱-۹

جستارهای وابستهویرایش

پیوند به بیرونویرایش