تحصیل‌های خیبر پختونخوا

در پاکستان، یک تحصیل (انگلیسی: List of tehsils of Khyber Pakhtunkhwa) یک زیرمجموعه از ناحیه است. در این نوشتار نام تحصیل‌های ایالت خیبر پختونخوا آمده‌است.

تحصیل‌ها

بخش بنو

ناحیه بنو

 1. تحصیل دومیل

ناحیه لکی

بخش دیره اسماعیل خان

ناحیه دیره اسماعیل خان

 1. تحصیل دیره اسماعیل خان
 2. تحصیل کولاچی
 3. تحصیل پهارپور

ناحیه تانک

بخش هزره

ناحیه ابوت‌آباد

 1. ابوت‌آباد تهسیل
 2. تحصیل حویلیان

ناحیه بتگرام

 1. تحصیل بتگرام (Banna)

ناحیه هری‌پور

 1. تحصیل غازی

ناحیه کوهستان زیرین

ناحیه مانسهره

 1. تحصیل بالاکوت
 2. ناحیه مانسهره

ناحیه تور غر

ناحیه کوهستان بالا

بخش کوهت

ناحیه هنگو

ناحیه کرک

 1. تحصیل تخت نصرتی

ناحیه کوهات

بخش ملکند

ناحیه بونر

 1. تحصیل دگر (Buner)
 2. گاگرا
 3. تحصیل خودو
 4. تحصیل چملا
 5. تحصیل گادزی

ناحیه چترال

 1. تحصیل چیترال
 2. تحصیل مستوج

ناحیه دیر زیرین

 1. تحصیل آدنزئی
 2. تحصیل بلمبت
 3. تحصیل خال
 4. تحصیل لعل قلعه
 5. تحصیل مندا
 6. تحصیل ثمرباغ
 7. تحصیل تیمرگره

ناحیه ملاکند

ناحیه شانگله

 1. تحصیل آلپوری
 2. تحصیل پوران

سوات، پاکستان

 1. تحصیل چارباغ

ناحیه دیر بالا

 1. دیر، پاکستان
 2. تحصیل شیرنگل
 3. تحصیل واری

بخش مردان

ناحیه مردان

 1. تحصیل مردان

ناحیه سوابی

 1. تحصیل لاهور
 2. تحصیل سوابی
 3. تحصیل توپی

شهرستان چهارسده

 1. تحصیل چارسده
 2. تحصیل شب‌قادر
 3. تحصیل تنگی

شهرستان نوشهره

 1. تحصیل پبی

ناحیه پیشاور

منابع

پیوند به بیرون