تحصیل‌های پنجاب، پاکستان

در پاکستان، یک تحصیل (انگلیسی: List of tehsils of Punjab, Pakistan‎) یک زیرمجموعه از ناحیه است. در این نوشتار همهٔ تحصیل‌های ایالت پنجاب فهرست شده‌است.

تحصیل‌هاویرایش

ناحیه بهاولنگرویرایش

 1. تحصیل بهاولنگر
 2. تحصیل چشتیان
 3. تحصیل فورت عباس
 4. تحصیل هارون‌آباد
 5. تحصیل منچن‌آباد

ناحیه بهاول‌پورویرایش

 1. احمدپور، شرق تهسیل
 2. بهاولپور، پاکستان
 3. تحصیل بهاولپور
 4. تحصیل حاصل‌پور
 5. تحصیل خیرپور تامیوالی
 6. تحصیل یزمان

ناحیه رحیم‌یارخانویرایش

 1. خانپور، پاکستان
 2. تحصیل لیاقت‌پور
 3. تحصیل رحیم‌یارخان

بخش دیره غازی خانویرایش

ناحیه دیره غازی خانویرایش

 1. De-Excluded Area
 2. تحصیل دیره غازی خان
 3. تحصیل کت چهوتا
 4. Taunsa Sharif

ناحیه لیهویرایش

 1. تحصیل کرور
 2. تحصیل لیه
 3. علی‌پور تهسیل
 4. تحصیل جتوئی

ناحیه راجن‌پورویرایش

بخش فیصل‌آبادویرایش

ناحیه چنیوتویرایش

 1. تحصیل بهوانه
 2. تحصیل چینیوت
 3. تحصیل لالیان

ناحیه فیصل آبادویرایش

 1. محمدعلی جناح
 2. فیصل‌آباد
 3. شهرک مدینه
 4. شهرک چک جهموره
 5. تحصیل جرانوالا
 6. تحصیل ساموندری
 7. تحصیل تاندلیانواله

ناحیه جهنگویرایش

 1. احمدپور سیل
 2. تحصیل اتهاره هزاری
 3. تحصیل جهنگ
 4. تحصیل شورکوت

ناحیه توبه نک سینگویرایش

 1. تحصیل گوجره
 2. تحصیل کمالیا
 3. تحصیل پیرمحل
 4. تحصیل توبه تک سینگ

بخش گوجرانوالهویرایش

ناحیه گوجرانوالاویرایش

 1. کهیالی شاهپور
 2. قلعه دیدار سینگ
 3. تحصیل وزیرآباد

ناحیه گجراتویرایش

 1. تحصیل گجرات
 2. تحصیل کهاریان
 3. تحصیل سرائی عالم‌گیر
 4. تحصیل جلال‌پور جتان

ناحیه حافظ آبادویرایش

 1. تحصیل حافظ‌آباد
 2. پندی بهتیان

ناحیه مندی بهاءالدینویرایش

 1. تحصیل ملک‌وال
 2. تحصیل پهالیه

ناحیه نارووالویرایش

 1. تحصیل نارووال
 2. تحصیل شکرگره
 3. تحصیل ظفروال

ناحیه سیالکوتویرایش

 1. تحصیل دسکه
 2. تحصیل پسرور
 3. تحصیل سمبریال
 4. تحصیل سیالکوت

بخش لاهورویرایش

ناحیه قصورویرایش

 1. تحصیل چونیان
 2. تحصیل قصور
 3. ناحیه قصور
 4. تحصیل پتوکی

ناحیه لاهورویرایش

ناحیه ننکانه صاحبویرایش

 1. تحصیل ننکانه صاحب
 2. تحصیل سانگله هیل
 3. تحصیل شاه‌کوت

ناحیه شیخوپورهویرایش

 1. تحصیل فیروزوالا
 2. تحصیل صفدرآباد
 3. تحصیل شیخوپور

Multan Divisionویرایش

ناحیه خانیوالویرایش

 1. تحصیل جهانیان
 2. تحصیل خانیوال
 3. تحصیل میان چنو

ناحیه لودهرانویرایش

 1. ناحیه لودهران
 2. تحصیل کهرور پکا

ناحیه وهاریویرایش

 1. تحصیل بوریوالا
 2. تحصیل میلسی
 3. وهری تحصیل

بخش راولپندیویرایش

ناحیه اتکویرایش

 1. تحصیل اتک
 2. تحصیل فتح جنگ
 3. حسن ابدال، پنجاب
 4. تحصیل هضرو
 5. تحصیل جند
 6. تحصیل پندی گیب

ناحیه چکوالویرایش

 1. تحصیل چکوال
 2. تحصیل چوآسیدن شاه
 3. تحصیل لاوا
 4. تحصیل تله گنگ

ناحیه جهلمویرایش

 1. تحصیل دینه
 2. تحصیل جهلم
 3. تحصیل پند دادن خان
 4. تحصیل سوهاوه

ناحیه راولپندیویرایش

 1. تحصیل راولپندی
 2. تحصیل گجرخان
 3. تحصیل کهوته
 4. کلر سیدان
 5. تحصیل کوتلی ستیان
 6. تحصیل مری
 7. تحصیل تیکسلا

بخش ساهیوالویرایش

ناحیه اوکاراویرایش

 1. تحصیل دیپلاپور
 2. تحصیل ریناله خورد

ناحیه پاکپتنویرایش

 1. تحصیل عارف والا
 2. تحصیل پاک پتن
 3. تحصیل عارف والا

ناحیه ساهیوالویرایش

 1. تحصیل چیچه وطنی

بخش سارگودهاویرایش

ناحیه بهکرویرایش

 1. تحصیل بهکر
 2. تحصیل دریاخان
 3. تحصیل کلورکوت
 4. تحصیل منکیره

ناحیه خوشابویرایش

 1. تحصیل خوشاب
 2. تحصیل نورپور تهل
 3. تحصیل قائدآباد

ناحیه میانوالیویرایش

 1. تحصیل عیسی‌خیل
 2. تحصیل میان‌والی
 3. تحصیل پپلان

ناحیه سرگودهاویرایش

 1. تحصیل بهلوال
 2. تحصیل بهیره
 3. ناحیه سرگودها
 4. تحصیل ساهیوال، سرگودها
 5. تحصیل سرگودها
 6. تحصیل سلان‌والی

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش