تخمدان (گیاهی)

بخشی از اندام تولید مثل گیاهی

تُخمدان بخشی از اندام تولید مثل ماده در گیاهان گلدار است.

Ovary position.svg

درون تخمدان‌ها دانه‌های کوچکی به وجود می‌آید که تخمک نام دارند و بر اثر رشد به دانه تبدیل می‌گردد.

اگر در درون تخمدان برشی داده شود در داخل آن اجسامی به نام تخمک یافت می‌شود که به وسیلهٔ رشته‌ای به دیواره درونی تخمدان پیوند دارند. شیوه پیوند تخمک‌ها به دیواره تخمدان، در گیاهان اختلاف کلی دارد. چون اجتماع برچه‌ها برای تشکیل تخم دان نیز به اشکال گوناگون است وضع قرار گرفتن تخمک‌ها به چندین شکل دیده می‌شود.[۱]

منابعویرایش