تراب (کهگیلویه)

تراب روستایی است واقع در بخش مرکزی شهرستان لنده استان کهگیلویه و بویراحمد ایران.

روستای تراب به سه بخش وسطی، علیا و سفلی تقسیم می‌شود که تراب وسطی بزرگ‌ترین بخش می‌باشد.

همه مردم این روستا از ایل بزرگ طیبی و طایفه کرایی می‌باشند و جمعیتی حدود ۲ هزار نفر دارد و رودخانه مارون از میان این سه منطقه می‌گذرد. امامزاده سیدمحمد زرین مشهور به زره‌بر در این روستا واقع است.