ترجمان‌البلاغه

ترجمان‌البلاغه، کهن‌ترین کتاب به زبان فارسی پیرامون صناعت‌های شعری است. پیشتر گمان بر این بود که نویسندهٔ آن فرخی سیستانی شاعر عهد غزنوی است، لیکن با یافته شدن نسخه‌ای کهن از این کتاب، معلوم شد که اثر به قلم شخصی به نام محمد بن عمر رادویانی است. تاریخ کتابت یگانه دست‌نویس به‌دست‌آمده از کتاب ۵۰۷ قمری است و کاتب آن ابوالهیجا اردشیر بن دیلمسار نجمی است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • محمدبن عمر الرادویانی (۱۳۶۲ترجمان‌البلاغه، به کوشش به تصحیح و اهتمام احمد آتش.، تهران: انتشارات اساطیر