در موسیقی، ترِمولو (تلفظ ایتالیایی: [ˈtrɛ:molo]) یا ترِمولانْدو tremolando ([tremoˈlando])، به اجرای لرزانِ صدای یک نُت می‌گویند. دو نوع ترِمولو وجود دارد:
نوع اول: یک نت ریزِ تکرارشونده است.
نوع دوم: خود نوعی از امپلیتود است.

نت‌نویسی ترِمولو دربارهٔ این پرونده Play و مقایسه با دربارهٔ این پرونده روش عادی .

ترِمولو (به انگلیسی: tremolo) در گیتار، یکی از تکنیک‌های تک‌نوازی گیتار است که توسط آن، صدای گیتار شبیه به صدای دو ساز به‌طور همزمان به‌گوش می‌رسد. یکی از این دو ساز، ملودی روانی را با صدای زیر می‌نوازد و سازِ دیگر، که با صدای بم اجرا می‌شود، نقش همراهیِ ریتمیک را به عهده دارد یا ملودی دیگری را در تضاد، می‌نوازد.

منابع ویرایش

  • مارتین، خوان (۱۳۷۹هنر گیتار فلامنکو، ج. یک، ترجمهٔ فرزاد امیرانی، فرزاد امیرانی، ص. ۹۰