تروریسم دینی

(تغییرمسیر از تروریسم مذهبی)

تروریسم مذهبی گونه‌ای تروریسم است که در آن انگیزه‌ها و اهداف، به‌طور اصولی بیشتر مشخصهٔ یا متأثر از مذهب باشد.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش