مذهب : به شاخه و فرقه های دینی گفته می‌شود .مذهب ها ازنظر رویکرد ،تبلیغ، نوع هدایت باهم متفاوتند. باوجود اختلاف بین مذاهب در یک دین قرار میگرند مثل دو مذهب شیعه و سنی که هردو در دین اسلام تشکیل شده اند.[۱]

مذهب یک سیستم اجتماعی - فرهنگی از رفتارها، تمرینات، سیرت، دیدگاه جهانی، متون، عبادتگاه‌ها، رسالت، اخلاق، یا سازمانهاست که بشریت را به عناصر ماوراء الطبیعه، متعالی یا روحی مرتبط می‌کند.[۱]

مذهب در گذشته به مکتب‌های فکری درون یک دین (مانند مذاهب چندگانه فقه اسلامی) گفته می‌شد. در مغرب‌زمین، واژه Religion به معنای مکتب‌های درون یک دین و به معنای خود دین به کار می‌رود. حدود نیم قرن است که در ایران تحت تأثیر این موضوع، کلمه مذهب را به هر دو معنا استعمال می‌کنند. این اصطلاح در زبان عربی و فارسی به دو مفهوم به کار رفته‌است.[۲]

بر این اساس مذهب را می‌توان هر یک از شاخه‌های دینی هم معنی کرد.

در ادبیات فارسیویرایش

در ادبیات فارسی در بسیاری از منابع مذهب به معنی روش و پیشه، راه ورسم و طریقت فکری نیز به کار رفته‌است.

نمونه‌های اشعارویرایش

علم و عمل مذهب من است و تو مِیعلم نجویی که گاو بی‌عملی
یک دوست بسنده کن که یک دل‌داریگر مذهب عاشقان عاقل داری
در مذهب ما باده حلال است و لیکنبی روی تو ای سرو گلندام حرام است
مذهب عاشق ز مذهبها جداستعاشقان را مذهب و ملت خداست

منابعویرایش

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ «تعریف مذهب». ۲۰۱۹.
  2. http://www.tahoordanesh.com