لانه‌کن

(تغییرمسیر از تروگون)

لانه‌کَن یا تروگون (Trogon) نوعی پرنده از خانواده لانه‌کنان و راسته لانه‌کن‌سانان است. این پرنده‌ها لانه‌های خود را به صورت سوراخ‌هایی در تنه درختان و چوب‌ها می‌کنند و این کار را با جویدن چوب انجام می‌دهند.

لانه‌کن‌ها تنها جانورانی هستند که در آن‌ها ناجورانگشتی[۴] دیده می‌شوند. ناجوراَنگشتی بدین معنی است که انگشتان سوم و چهارم رو به جلو و انگشتان یکم و دوم رو به عقب باشند.

لانه‌کن‌ها در جنگل‌های گرمسیری زندگی می‌کنند و بزرگ‌ترین تنوع آن‌ها در آمریکای مرکزی و جنوبی است. خوراک آن‌ها حشرات و میوه‌ها هستند و این شیوه تغذیه و درخت‌زی بودن آن‌ها را می‌توان در منقار پهن و پاهای کوچک آن‌ها بازشناخت.

لانه‌کن‌ها با وجود این‌که پروازی سریع دارند ولی تمایلی به پرواز در مسافت‌های زیاد ندارند و به طور کل پرنده‌های مهاجرتی نیستند.

پر تروگون‌ها نرم و اغلب رنگارنگ است و پرهای نر و ماده با هم تفاوت‌هایی دارد. آن‌ها در حفره‌هایی که در درختان می‌کنند یا حفره‌های موریانه‌ها لانه می‌گزینند و ۲ تا ۴ تخم با رنگ‌های روشن می‌گذارند.

  
  
  

لانه‌کن‌های گیرندهدلپذیرپوست‌ها
لانه‌کن‌های اصلی
لانه‌کن‌های کارائیبیدرازدامن

گوش‌بزرگ‌هادرازدامن‌هاتبارزایی سرده‌ها (بر اساس مویل، ۲۰۰۵)

فهرست گونه‌هاویرایش

پانویسویرایش

  1. Neognathae
  2. Trogoniformes
  3. Trogonidae
  4. Heterodactyly

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Trogon," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed January 17, 2009).