ترویج یا پیشبرد (به انگلیسی: PROMOTION)شامل فعالیتهایی می‌شود که مزایای کالا را به آگاهی می رساند و مشتریان هدف را تشویق به خرید آن می‌کند. ابزارهای اصلی چهارگانه فعالیت‌های پیشبردی به شرح زیر هستند:


تبلیغات غیرشخصی

تبلیغات پیشبرد فروش

روابط عمومی

فروشندگی شخصی[۱]

منابعویرایش

  1. فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ (۱۳۹۱اصول بازاریابی، ترجمهٔ بهمن فروزنده، انتشارات آموخته، ص. چاپ شانزدهم٫ اصفهان، شابک ۹۶۴-۹۶۹۶۴-۰-۷