تصویربرداری وابستگی میزان اکسیژن خون

تصویربرداری کارکردی BOLD یا تصویربرداری کارکردی وابسته به میزان اکسیژن خون (به انگلیسی: Blood Oxygenation Level Dependent fMRI) یا به اختصار BOLD fMRI، نوعی روش تصویربرداری در اف ام آر آی است.

یک مونتاژ از تصاویر مغز در یک آزمایش به روش بولد. برای تهیه این تصاویر از اف اس ال استفاده گردیده.

این روش کارکردی (fuctional) بر پایه مکانیسم تأمین انرژی نورونهای فعال به صورت افزایش سطح اکسیژن خون (خونرسانی) در نواحی فعالیت بنیان گذاشته شده‌است. فعالیت نورونها همراه با صرف انرژی است که از طریق واکنش‌های هوازی تأمین می‌گردد. اکسیژن موردنیاز این واکنش‌ها را اکسی هموگلوبینها در خون حمل و برای انتقال به نورونها منتقل میکنند. به این ترتیب، افزایش فعالیت نورونها همراه با افزایش تعداد اکسی هموگلوبین‌ها و بعبارتی افزایش سطح اکسیژن خون است. اندازه‌گیری میزان افزایش سطح اکسیژن در خون با در نظر گرفتن اختلاف پذیرفتاری مغناطیسی بین اکسی هموگلوبین و دی اکسی هموگلوبین ممکن است که به افزایش سیگنال در این نواحی به عنوان نواحی فعال مغزی می انجامد.[۱][۲]>

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. MRI in practice. C. Westbrook. Blackwell Publishing. 3Ed. 2005. ISBN 978-1-4051-2787-5 pp.393
  2. http://lcni.uoregon.edu/~ray/powerpoints/lecture_10_24.ppt