تعاونی کارگری

تعاونی کارگری شرکت تعاونی است در تملک کارگران که توسط خود آنان مدیریت می‌شود. این نوع کنترل به شیوه‌های مختلف قابل اعمال است. یک شرکت تعاونی می‌تواند شرکتی باشد که هر کارگر-مالکی در آن در تصمیم‌گیری به شیوه‌ای دمکراتیک شرکت می‌کند، یا ممکن است شرکتی باشد که در آن مدیریت از سوی هر یک از کارگر-مالکان انتخاب می‌شود، و می‌تواند وضعیتی باشد که در آن مدیران، همچون کارگران تلقی می‌شوند و با آنان برخورد می‌شود.

مدل پروژهٔ رابرت اوون برای یک سکونتگاه تعاونی.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش