به تفنگهایی که توسط جلو و عقب بردن پیش قنداق مسلح می‌شوند دستکش می‌گویند.

یک تفنگ دست‌کش وینچستر مدل ۱۹۱۲

منابع ویرایش