تلکسینوئه (قمر)

تلکسینوئه (به انگلیسی: Thelxinoe)، یکی از قمر های مشتری است ابعاد آن ۲ کیلومتر، جرم آن ۰٫۰۰۱ ۵×۱۰۱۶ کیلوگرم و نیم‌قطر بزرگ آن ۲۰ ۴۵۳ ۷۵۳ کیلومتر است. این ماه در سال ۲۰۰۳ کشف شد.

منابع

ویرایش
Wikipedia contributors, «Moons of Jupiter,» Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed October 1, 2008).