کیلومتر

یکی از واحدهای اندازه‌گیری طول

کیلومتر (به انگلیسی: Kilometre یا Kilometer)، واحد اندازه‌گیری طول است که برابر با ۱٬۰۰۰ متر و ۰٫۶۲۱۳۷۱ مایل است.

کیلومتر
سامانه‌های اندازه‌گیریدستگاه بین‌المللی یکاها
یکایطول
نشانkm 
تبدیل یکا
۱ km در ...... برابر است با ...
   SI   ۱۰۰۰ m
   دستگاه امپراتوری or   ۰٫۶۲۱۳۷ mi
   دستگاه آمریکایی units   ۳۲۸۰٫۸ ft

منابع

ویرایش