باز کردن منو اصلی

کیلومتر

یکی از واحدهای اندازه‌گیری طول

کیلومتر (به انگلیسی: Kilometre یا Kilometer)، واحد اندازه‌گیری طول است که برابر با ۱۰۰۰ متر و ۰٫۶۲۱۳۷۱ مایل می‌باشد.

کیلومتر
سامانه‌های اندازه‌گیری دستگاه بین‌المللی یکاها
یکای طول
نشان km 
۱ km در ...... برابر است با ...
   SI    ۱۰۰۰ m
   دستگاه امپراتوری or    ۰٫۶۲۱۳۷ mi
   دستگاه آمریکایی units    ۳۲۸۰٫۸ ft

مخفف: km

منابعویرایش