تلیپینوس (Telipinus یا Telepinus) که در سده ۱۶ پیش از میلاد می‌زیست، آخرین شاه سلسله قدیمی هیتی‌هاست.

تلیپینوس
پادشاه هیتی
سلطنت۱۵۲۵–۱۵۰۰ ق.م.
پیشینHuzziya I
زادهامپراتوری هیتی
درگذشتهامپراتوری هیتی
فرزند(ان)Harapšeki
دودمانپادشاهی قدیم هیتی

او قدرت را در یک دوران پرکشمکش و آشوب به دست آورد. به همین دلیل کوشید تا به بی نظمی و بی قانونی پایان دهد و قواعد جایگزینی را نیز سامان بخشد. در همین راستا، او فرمان تلیپینوس (Edict of Telipinus) را صادر کرد که یکی از بهترین منابع برای فهم حقوق هیتی‌ها در پادشاهی قدیم است.[۱]

پانویسویرایش

  1. «Telipinus-Hittite-king».