تمشک آلپ

گونه‌ای از تمشک (سرده)
تمشک آلپ
آرایه‌شناسی
فرمانرو: گیاهان
(طبقه‌بندی‌نشده): گیاهان گلدار
(طبقه‌بندی‌نشده): دولپه‌ای‌های نو
(طبقه‌بندی‌نشده): رزیدها
راسته: گل‌سرخ‌سانان
تیره: گلسرخیان
زیرخانواده: رزوئیده
سرده: تمشک
گونه: R. alpinus
نام علمی
Rubus alpinus

تمشک آلپ (نام علمی: Rubus alpinus) نام یک گونه از سرده تمشک است.

منابع