تمشک ارونسیس

گونه‌ای از تمشک (سرده)
تمشک ارونسیس
آرایه‌شناسی
فرمانرو: گیاهان
(طبقه‌بندی‌نشده): گیاهان گلدار
(طبقه‌بندی‌نشده): دولپه‌ای‌های نو
(طبقه‌بندی‌نشده): رزیدها
راسته: گل‌سرخ‌سانان
تیره: گلسرخیان
زیرخانواده: رزوئیده
سرده: تمشک
گونه: R. arvensis
نام علمی
Rubus arvensis

تمشک ارونسیس (نام علمی: Rubus arvensis) نام یک گونه از سرده تمشک است.

منابع