تندنویسی هنر نوشتن سریع می‌باشد و معمولاً خبرنگاران از آن استفاده می‌کنند.

تعریف در لغت نامه دهخداویرایش

تندنویسی . [ تُ نْ دْ نِ ] (حامص مرکب) سریع نوشتن. عمل تندنویس. یکی از مهارتهای لازم برای اشتغال منشی گری جدید داشتن هنر تندنویسی است تا آنچه بوسیلهٔ مدیران سازمان‌ها بیان می‌شود عیناً بوسیلهٔ منشی تندنویسی شود و به قسمتهای اجرایی ابلاغ گردد. رجوع به تندنویس و تند و دیگر ترکیبهای آن شود.

خط رقاعویرایش

خط رقاع بر اثر نیاز به تندنویسی و مختصرنوشتن، در مکاتبات به‌کار می‌رفته است.

منابعویرایش