تندی می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

افرادویرایش

جستارهای وابستهویرایش