نیروی پیرلز-نابارو

(تغییرمسیر از تنش پیرلز)

نیروی پیرلز-نابارو (به انگلیسی: Peierls-Nabarro force) یا نیروی پیرلز به نیرویی گفته می‌شود که برای حرکت نابجایی در داخل یک شبکه بلوری لازم است. میزان تنش متناظر، تنش پیرلز-نابارو نامیده می‌شود.

مشخص شده‌است که نیروی پیرلز به صورت زیر به عرض نابجایی (W) و فاصله بین صفحات بلوری (a)، بردار برگر (b) وابسته است.

منابعویرایش

  • Richard W. hertzberg، Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials، John Wiley and Sons, Inc. 1996.