تنه درشت‌نئی‌نازک‌نئی

تنه درشت‌نئی‌نازک‌نئی یا تنه تیبیوپرونئال یا تنه تیبیوفیبولار (به انگلیسی: tibioperoneal trunk) یا (به انگلیسی: tibiofibular trunk) ادامه سرخرگ پشت‌زانویی (پوپلیتئال) پس از جدا شدن شاخه سرخرگ درشت‌نی قدامی[۱] در ناحیه فوقانی، پشتی ساق پا می‌باشد.

تنه درشت‌نئی‌نازک‌نئی
تصویر سرخرگ‌های اندام تحتانی که سرخرگ نازک‌نئی، درشت‌نئی خلفی، تنه درشت‌نئی‌نازک‌نئی و شاخه‌های پرفوران سرخرگ نازک‌نئی را نشان می‌دهد.
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینTruncus tibiofibularis

این شریان به دو شاخه سرخرگ درشت‌نی خلفی[۲] و سرخرگ نازک‌نی[۳] منتهی می‌شود.

پانویس

ویرایش
  1. anterior tibial artery
  2. posterior tibial artery
  3. peroneal artery

منابع

ویرایش