توده می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

علومویرایش

روستاویرایش

  • توده (شیروان) روستایی در دهستان زیارت بخش مرکزی شهرستان شیروان استان خراسان شمالی
  • توده (نیر) روستایی در دهستان سخوید بخش نیر شهرستان تفت استان یزد
  • توده (تفت) روستایی در دهستان شیرکوه بخش مرکزی شهرستان تفت استان یزد
  • توده بین روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ابهر در استان زنجان ایران

جای‌هاویرایش