مردم

گردهمایی یک گروه آدمیان در یک جای شناخته شده

مَردُم جمعی از شخص‌ها است که کل یک قومیت یا ملت را شامل می‌شود. برای نمونه، «ملت ایران» با نام مردم ایران شناخته می‌شوند.[۱]

نماد مردم

مردم میتوانند توده‌های مردمی را تشکیل دهند.

ریشه شناسیویرایش

مردم به معنی از تخمه آدمیان است و از دو بخش تشکیل شده است ،مرت به مانای آدمی و مَرد به کار رفته است. و واژه تخم Tôhm (تُهم،تخم،تُم)

در سیاستویرایش

جمهوریویرایش

در سیاست، جمهوری اصطلاحی است که مدعی حکومت مردم است. مثلا جمهوری روم از اصطلاح "سنا و مردم روم" استفاده می کرد و حتی پس از آن که کاملا به وضعیت استبدادی برگشت هم از این اسم استفاده می نمود. یا جمهوری خلق - به عنوان مثلا چین - معمولا یک کشور تک حزبی مارکسیستی یا سوسیالیستی است که ادعا حکومت از طرف مردم را دارد.

مردم سالاریویرایش

دموکراسی حکومتی است که در آن مردم، اقتدار برای انتخاب قانون و قانون‌گذار دارند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Wikipedia contributors, "People," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=People&oldid=515605230 (accessed October 2, 2012).