توزیع تی مربع هاتلینگ

توزیع تی مربع هاتلینگ[۱] در نظریه احتمال و آمار یکی از توزیع‌های پیوسته است. این توزیع عمومی‌سازی توزیع تی استیودنت است. این توزیع به صورت زیر تعریف می‌شود:

که n i تعداد نقاط یک ستون از و یک ماتریس کوواریانس نمونه است.

منابعویرایش

  1. H. Hotelling (1931) The generalization of Student's ratio, Ann. Math. Statist., Vol. 2, pp 360–378.