توصرف‌کننده

توصرف کننده ترکیبی از کلمات تولید کننده و مصرف کننده می‌باشد. به فردی اطلاق میگردد که از نظر بازار مشتری حرفه‌ای است و از لحاظ اقتصاد مصرف‌کننده ایست که در تولید محصول نهایی به نحوی دخالت داشته‌است. نقش توصرف‌کننده در تولید محصول نهایی می‌تواند به صور مختلف مانند طراحی، سفارشی سازی یا انجام مرحله ای از کار باشد.

بعنوان مثال فردی که از دستگاه خودپرداز استفاده مینماید در حالیکه از محصول نهایی آن خودپرداز استفاده مینماید ولی در تولید محصول نهایی که دریافت صورتحساب بانکی یا دریافت پول از آن خودپرداز است نیز دخالت دارد.

تاریخچه

به نظر می‌رسد این لفظ در انگلیسی Prosumer که ترکیبی از ابتدا و انتهای کلمات Professional و Consumer بمعنی مشتری حرفه‌ای می‌باشد، در برخی مراجع این لغت را ترکیبی از لغات Producer و Consumer دانسته‌اند و برای اولین بار توسط الوین تافلر (آینده پژوه) در کتاب موج سوم یا شک آینده بکار رفته است.[۱]

منابع