توکوگاوا یوریفوسا

در این نام ژاپنی، «توکوگاوا» نام خانوادگی است.

توکوگاوا یوریفوسا (به ژاپنی: 徳川 頼房) (۱۶۰۳ – ۱۶۶۱) یکی از دایمیوهای ژاپنی در اوایل دوره ادو بود. او یازدهمین پسر توکوگاوا ایه‌یاسو بود.

منابع