تپه غازان‌بیک

اثر ثبت‌شده در فهرست آثار ملی ایران
(تغییرمسیر از تپه غازان بیک)

تپهٔ غازان‌بیک در روستایی به همین نام در کنار جاده به فاصلهٔ نیم کیلومتری راه شمس‌خان به درگز قرار دارد و در حدود ۷۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. قبرستان شمس‌خان متعلق به اقوامی است که در تپهٔ غازان‌بیک سکونت داشتند و مربوط به دورهٔ پارتی و ساسانی است. وجود دخمه‌های غازان‌بیک، احتمال سکونت قوم ماد در این منطقه را تقویت می‌کند؛ زیرا مادها دخمه‌نشین بوده‌اند.

منابع ویرایش