بیش تر گونه‌های فوتبال دارای حرکتی به نام تکل هستند. در بیش تر موارد این حرکت حرکتی است که از انگیزهٔ (هدف) بازیکن حریف جلوگیری می‌کند. واژهٔ تکل در برخی ورزش‌های برخوردی برای شرح کنش (عمل) کشتی فیزیکی با بازیکن بر روی زمین به کار برده می‌شود. در دیگر ورزش‌ها شرح یک یا چند روش ستیزه برای دارا شدن توپ است.

حرکت تکل بازیکن تیم فوتبال فولاد ویان بر روی بازیکن تیم صبا
حرکت تکل بازیکن تیم فوتبال فولاد ویان بر روی بازیکن تیم صبا

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Tackle (football move)," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tackle_(football_move)&oldid=194068471 (accessed February ۲۶، ۲۰۰۸).