تک‌شاخ ([La Licorne] Error: {{Lang-xx}}: متن دارای نشانه‌گذاری ایتالیک است (راهنما)) کشتی خیالی قرن هفدهمی سه دکله نظامی نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا است که در ماجراهای تن‌تن و میلو، سری کتاب‌های کمیک نوشته نویسنده بلژیکی، هرژه استفاده شده‌است. این کشتی نقش مهمی را در هر دو کتاب راز اسب شاخدار و گنج‌های راکهام بازی می‌کند. تک‌شاخ همچنین در فیلم ماجراهای تن‌تن: راز اسب شاخدار ساخته استیون اسپیلبرگ ظاهر شده است.

تک‌شاخ (کشتی)
Drawing of a wooden ship with a unicorn figurehead sailing in the sea
The Unicorn, from راز اسب شاخدار, set in 1676
اطلاعات نشر
معرفیراز اسب شاخدار (1943)

منابع ویرایش