تک‌گروه دی‌ان‌ایی میتوکندریایی انسانی

در ژنتیک انسانی، یک تک‌گروه دی‌ان‌ایی میتوکندریایی انسانی (انگلیسی: Human mitochondrial DNA haplogroup) تک‌گروهیست که بر اساس تفاوت‌ها در دی‌ان‌ای میتوکندریایی انسانی تعریف می‌شود. تک گروه‌ها به منظور نشان دادن نقاط انشعاب بر درخت پلیژنتیک میتوکندریایی به کار می‌روند. فهمیدن مسیر تکاملی اصل و نسب مؤنث به ژنتیک دانان جمعیتی کمک کرده رد میراث ماردتبارانهٔ انسان‌های مدرن را تا ریشه‌های انسانی در آفریقا و پراکندگی متعاقب آن در سراسر جهان بگیرند.

نقشهٔ فرضی مهاجرت‌های انسان، به مرکزیت قطب شمال. آفریقا که نقطهٔ آغاز مهاجرت بوده در سمت چپ بالا و آمریکای جنوبی در منتهی‌الیه راست قرار دارند. الگوهای مهاجرت مبتنی بر مطالعات دی‌ان‌ای میتوکندریایی (مادرتبار) هستند.
مسیرهای پیشنهادی مهاجرت از آفریقا بر اساس دی ان ای میتوکندریایی

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش