تیزهوشی داشتن توانمندی ذهنی بالاتر از متوسط است. تیزهوشی از خصوصیات کودکان است که به انحای گوناگون تعریف می‌شود و الهام بخش تفاوت‌ها در برنامه‌ریزی مدارس می‌گردد. تصور می‌رود در حیات بزرگسالانه نیز به عنوان یک خصیصه تداوم داشته باشد، و عواقب گوناگونی داشته باشد که در قرن اخیر مورد مطالعه طولی قرار گرفته‌اند. تعریفی برای تیزهوشی کودکان یا بزرگسالان نیست که به‌طور عمومی پذیرفته شده باشد ولی بیشتر تصمیمات گزینش در مدراس و بیشتر مطالعات طولی در طول زندگی افراد، دارندگان بهره هوشی ۲٫۵٪ بالای جامعه یعنی بهره هوشی بالای ۱۳۰ را پیگیری کرده‌اند. تعریف تیزهوشی در سطح فرهنگ‌ها هم متفاوت است.

منابعویرایش

  • «Intellectual giftedness». English Wikipedia.