تیساگت‌ها

نقشهٔ بخش خاوری جهان در پیرامون ۶۰۰ پیش از میلاد؛ جایگاه تیساگت‌ها در شمال دریای مازندران مشخص شده‌است.

تیساگت‌ها (به یونانی: Θυσσαγέται) یا گت‌های کوچک، برپایهٔ گزارش هرودوت نام قبیله‌ای بوده است که در شمال خاوری سکائیه -در روسیهٔ کنونی- می‌زیستند.

هرودوت همچنین گزارش می‌دهد که میان تیساگت‌ها و بودین‌ها بیابانی جای داشته که گذر از آن هفت روز زمان می‌برده‌است. او می‌افزاید که رودهایی از سرزمین ایشان به دریای آزوف می‌ریزد، دانسته شده‌است که یکی از این رودها به احتمال همان است که به نام ولگا می‌شناسیم.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش