تیغ فلسفی (انگلیسی: Razor) به قاعده‌ای سرانگشتی گفته می‌شود که بر اساس یا به کمک آن توضیحی نامحتمل را در مورد یک پدیده کنار می‌گذاریم یا «می‌زداییم».

برخی از تیغ‌های فلسفی عبارت‌اند از:

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش